Header image 
Jerusalem Folklore Ensemble  
  
 
 
 
 

 
 
תזמורת להקת הסטודנטים ירושלים :

 

תזמורת להקת הסטודנטים ירושלים היא הרכב מאוד ייחודי ההרכב המלווה את הרקדנים בכל אירוע ובמהלך כל הביצועים. התזמורת כוללת כלים אקוסטיים שונים, שחלקם כולל גיטרות , אקורדיונים , חליל , כינור , חצוצרה , קלרינט , וכלי הקשה .

בנוסף לרפרטואר המוסיקלי של הרקדנים, התזמורת מאופיינת בסגנון פולקלור אתני של קהילות יהודיות מתימן, פרס, טורקיה, צפון אפריקה, הבלקן, רומניה, פולין ורוסיה, תוך התמקדות במיוחד יצירות ישראליות עם טעם של המזרח התיכון.

 

 

 

 
 
 
copyright 2009 © Designed by | Itamar Madlal